DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Musica Silesiae

 

Zachowane do dziś świadectwa bogactwa i różnorodności śląskiej kultury muzycznej domagają się nie tylko dokumentacji i analiz, ale również prezentacji w formie koncertów czy nagrań. Wtedy bowiem dopiero możemy uzyskać pełny obraz jej piękna i spojrzeć na nią całościowo, jako na znaczącą część wspólnego, europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nie do przecenienia jest w tym kontekście rola Śląska jako kulturowego pomostu między Wschodem i Zachodem oraz pomiędzy Południem i Północą. Ideą niniejszej serii stała się promocja muzyki śląskiej. Na poszczególnych woluminach prezentowana jest twórczość rodzimych kompozytorów, działających na przestrzeni lat, aż po czasy współczesne.