Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

A K T U A L N O Ś C I

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Śląska Fermata – zwykłe rozmowy z niezwykłymi ludźmi 

Fermata to inaczej zatrzymanie muzycznego czasu.

Fermata to także korona.

 

Bohaterem drugiej „Śląskiej Fermaty” jest ks. Bogdan Kicinger – związany z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej od początku istnienia szkoły organistowskiej w Opolu oraz współtwórca Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach, animator kościelnych zespołów śpiewaczych, zafascynowany pięknem muzyki kościelnej duszpasterz, pobudzający wspólnotę wiernych poprzez śpiew i wspólne muzykowanie do modlitewnego uwielbienia Boga. Rozmawia z nim dziennikarka Radia DOXA w Opolu – Dominika Gorgosz.

 

Zapraszamy do zatrzymania się przy życiowej mądrości ks. Bogdana Kicingera.

Zapraszamy na ukoronowanie jego życiowego dorobku.

 

 

  

 

Improvisationes

Z radością prezentujemy 27. wolumin serii płytowej Organy Śląska Opolskiego, która jest owocem współpracy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu z Zakładem Poligraficznym Sindruk, Katedrą Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego oraz studiem Ars Sonora. Na organach kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim gra Markus Rupprecht  prorektor Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Regensburgu (Niemcy). Na płycie zatytułowanej jako Improvisationes zawarte zostały improwizacje organowe w różnych stylach i formach, częściowo swobodnych, częściowo związanych z tematami śpiewów niemieckich, polskich i gregoriańskich. Zachęcamy do spotkania z muzyką organową w ramach niniejszego wydawnictwa! 

 

 

Sonare Deo et populo

Miło nam zaprezentować 26. wolumin serii płytowej Organy Śląska Opolskiego. Płyta jest owocem współpracy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu z Zakładem Poligraficznym Sindruk, Katedrą Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego oraz studiem Ars Sonora. Płyta Sonare Deo et populo (Brzmieć Bogu i ludziom) zarejestrowana została na organach kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Łambinowicach, do których zasiadł Wacław Golonka. W ramach niniejszego krążka wykonawca przeprowadza słuchaczy przez muzykę organową niemal wszystkich epok, prezentując repertuar, w którym nie zabrakło powszechnie znanych kompozycji organowych, a także literatury nawiązującej do znanych pieśni kościelnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją.

 

 

 Organizacja zajęć w związku z nowymi rozporządzeniami

W związku z decyzjami premiera rządu RP, Mateusza Morawieckiego, podajemy do wiadomości, co następuje.

Chóry DIMK

Do odwołania działalność chórów Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu zostaje zawieszona.

Zajęcia w ramach wszystkich kierunków kształcenia

W związku z koniecznością zawieszenia zajęć stacjonarnych, do odwołania wszystkie zajęcia dydaktyczne w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu odbywają się wyłącznie w trybie on-line z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia prowadzone są poprzez platformę SKYPE lub inną ustaloną z nauczycielem, w czasie rzeczywistym, w wymiarze czasowym przewidzianym na konkretne zajęcia.

  

 

Ukoronowana służba Pięknu

Atrybutami prawidłowo definiowanej służby są: oddanie i poświęcenie. To właśnie ich byt warunkuje owocnie wypełniane posłannictwo, tak potrzebne ludzkości w różnorodnych sferach życia, choć często niełatwe do wypełnienia, wymagające „bycia dla…”. Tego szlachetnego zadania podjął się ks. Grzegorz Poźniak oddając w ręce czytelników: kapłanów, muzyków kościelnych i wszystkich pragnących spotkania z tajemniczym i prawdziwym sacrum, swój czterotomowy zbiór publikacji zespolonych wspólnym tytułem W służbie…: 1) …Słowa, 2) …metafory, 3) …dźwięku oraz 4) …muzyki, choć słusznym byłoby w tym miejscu stwierdzenie, że cała kolekcja powstała „W służbie Piękna”. Pozycje te stanowią pokłosie wielopłaszczyznowej, twórczej działalności Autora: duszpasterskiej, poetyckiej, muzycznej, kompozytorskiej i dydaktycznej. Prezentowana niniejszym najnowsza z ich – W służbie muzyki – wieńczy owe opus, będąc owocem i wyrazem nieustannej troski o świadomą i szlachetną muzykę kościelną. Zbiór zawiera tym samym homilie, kazania i konferencje wygłoszone do muzyków i o muzyce, refleksje muzyczno-kościelne, wywiady i audycje radiowe oraz inne okolicznościowe wystąpienia. Stanowi jednocześnie zaproszenie do otwarcia się i celebrowania, wraz z Autorem, muzycznego piękna. 

 

 

Najnowszy numer czasopisma Folia Organologica

Z radością prezentujemy trzeci numer naszego unikatowego w skali europejskiej, recenzowanego czasopisma naukowego Folia Organologica. International yearbook of organ and organ music, stanowiącego przestrzeń międzynarodowej wymiany myśli oraz forum naukowej refleksji, oscylującej wokół tematyki organów i muzyki organowej. Obok prezentowanych artykułów, periodyk zawiera również omówienia, recenzje i sprawozdania, a także dział pro memoria w wyjątkowej odsłonie oraz oryginalny dodatek nutowy. Rocznik jest owocem współpracy Wydawnictwa SINDRUK-DIMK (Zakład Poligraficzny Sindruk i Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu) z Katedrą Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego. Ukazuje się pod redakcją ks. dr. hab. Grzegorza Poźniaka, prof. UO, a współtworzą je opolscy muzykolodzy i organoznawcy. Nad całością czuwa natomiast Rada Honorowa w międzynarodowym składzie. Zapraszamy na oficjalną stronę czasopismawww.foliaorganologica.com.

 

 

O organach z dziećmi i dla dzieci  nie tylko dla dzieci!

Zapraszamy na spotkanie z drugim wydaniem opowieści O organach z dziećmi i dla dzieci ks. Grzegorza Poźniaka. Książeczka odsłania przed młodymi czytelnikami tajniki fascynującego świata prawdziwego króla instrumentów. W niezwykły sposób opowiada o jego historii, zaprasza na spacer po jego wnętrzu oraz prezentuje wiele ciekawostek dotyczących jego funkcjonowania. W oryginalny sposób omawia wszystkie elementy, tłumacząc jednocześnie ich działanie. Doskonałe uzupełnienie bogatej pod względem literackim opowieści tworzą niebanalne ilustracje. Pozycja stanowi znakomitą pomoc edukacyjną w zakresie organoznawstwa oraz fantastyczny przewodnik po organowym świecie. Przybliża ponadto porywające opowieści, które z pewnością zaskoczą i zaciekawią każdego. Książka została wyróżniona w nagrodzie Feniks 2019.