Organista - Studium Podyplomowe

opisorganistapodyplomowy

 

informacje dla kandydatów


Kierunek Organista - Studium Podyplomowe obejmuje cztery semestry i oferuje kształcenie w dwóch opcjach do wyboru:

Tok podstawowy

  1. Literatura organowa (zajęcia indywidualne – 60 min. w tygodniu);
  2. Wybrane przez siebie zajęcia grupowe z przedmiotów ogólnomuzycznych.

Tok rozszerzony

  1. Literatura organowa (zajęcia indywidualne – 60 min. w tygodniu);
  2. Praktyka muzyczno-liturgiczna z elementami improwizacji (zajęcia indywidualne – 60 min. w tygodniu);
  3. Wybrane przez siebie zajęcia grupowe z przedmiotów ogólnomuzycznych.