DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Prowadzenie Zespołów Instrumentalnych

Prowadzenie Zespołów Instrumentalnych

Dwuletnie studium podyplomowe jest doskonałym przygotowaniem do prowadzenia orkiestry dętej lub innego zespołu instrumentalnego. Podstawę kształcenia stanowi dyrygentura oraz instrumentoznawstwo. Program zajęć obejmuje indywidualną naukę gry na instrumentach, kształcenie słuchu z elementami harmonii oraz czytanie partytur. Uczestnicy studium tworzą koncertujący zespół instrumentalny. Studium jest adresowane do absolwentów diecezjalnych szkół organistowskich lub szkół muzycznych II stopnia, posiadających świadectwo min. 3-letniej nauki na instrumencie dętym.