Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

Kadra

Dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej:

ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO

Kierownik Katedry Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego

Przedmiot: Prawodawstwo muzyki liturgicznej

 


 Zastępcy Dyrektora:

dr Beata Bączkowicz
(opiekun roczników I-III kierunku Organista 

Przedmioty: Fortepian, Zasady muzyki

 

dr Gabriela Czurlok

(opiekun kierunków podyplomowych)
Przedmioty: Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna, Kształcenie słuchu

 

Sekretarz Zarządu: 

mgr Wiesława Pośpiech
(opiekun roczników: IV-V kierunku Organista)
Przedmioty: Formy muzyczne, Historia muzyki

 

Biuro DIMK:

Oliwia Kraft

Pracownik biurowy

 

mgr Ewelina Szendzielorz

(opiekun kierunku Podstawowe Kształcenie Muzyczne dla Dzieci - Ogródek Muzyczny)

Przedmioty: Fortepian, Zajęcia ogólnomuzyczne

dyrygent chóru żeńskiego Opolienses Puellae Cantantes

 

Profesorowie gościnni:

prof. Stefan Baier

Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik, Ratzybona, Niemcy

Przedmiot: Organy

 

prof. emeritus Saori Makino

Akademie für Musik und Kultur Mannheim, Niemcy; Tokyo, Japonia

Przedmiot: Fortepian

 

 prof. Seiji Makino

Tokorozawa Bach Akademie, Yokohama Mozart Akademie, St. Gregorius Hous, Tokyo, Japonia

Przedmiot: Dyrygentura chóralna

 

 prof. Kathleen McIntosh

Santa Fe, USA

Przedmiot: Klawesyn


 

 Pracownia Badań Naukowych: 

dr Andrzej Prasał

Kierownik Pracowni Badań Naukowych

organolog

 

ks. dr hab. Robert Bernagiewicz

muzykolog, gregorianista

 

mgr Ewelina Szendzielorz

muzykolog

 

ks. dr Piotr Borowiak

teolog, liturgista

 


Diecezjalny Duszpasterz Muzyków Kościelnych:

ks. mgr lic. Piotr Kierpal

   

Wykładowcy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej:

mgr Alfred Bączkowicz
Przedmioty: Harmonia, Organy, Praktyka liturgiczno-muzyczna

   

mgr Michał Blechinger
Przedmioty: Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna, Harmonia, Podstawy improwizacji,
Śpiew liturgiczny, Literatura muzyki organowej

 

ks. dr Piotr Borowiak

Przedmioty: Rok liturgiczny, Liturgia Eucharystii

 

mgr Józef Chudalla
Przedmioty: Organy, Praktyka liturgiczno-muzyczna

  

mgr Tadeusz Eckert

Przedmioty: Dyrygowanie, Metodyka prowadzenia zespołów śpiewaczych 

Dyrygent Chóru Schola Cantorum Opoliensis

      

mgr Maciej Lamm

Przedmioty: Fortepian, Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna

 

dr Robert Makulski OFM
Przedmioty: Muzyka popularna, Schola gregoriańska, Organoznawstwo

 

mgr Bernadeta Malik
Przedmioty: Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna, Historia muzyki,

Teoria chorału gregoriańskiego, Chór

 

ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO

Przedmioty: Rok liturgiczny, Liturgia Eucharystii, Liturgia sakramentów

 

mgr Julianna Petzuch

Przedmioty: Organy, Fortepian

 

mgr Teresa Ramola
Przedmioty: Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna

 

ks. mgr Rafał Rusin

Przedmioty: Emisja głosu, Kształcenie słuchu

 

mgr Łukasz Sadło

 Przedmioty: Fortepian, Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna

 

mgr Anna Sikora

Kierownik Sekcji Zespołów Wokalnych
Przedmioty: Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna, Czytanie partytur,
Zbiorowa emisja głosu, Dyrygowanie

Dyrygentka chórów Schola Cantorum Opoliensis oraz Pueri Cantores Opolienses