Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

Kadra

 

Dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej:

ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO

Kierownik Katedry Historii Kultury i Sztuki oraz Wicedyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego

Przedmiot: Prawodawstwo muzyki liturgicznej

 


 Zastępcy Dyrektora:

dr Anna Sikora

Kierownik Sekcji Zespołów Wokalnych
Przedmioty: Prowadzenie zespołów śpiewaczych

Dyrygentka chóru mieszanego Schola Cantorum Opoliensis

  

dr Ewelina Szendzielorz

Opiekun kierunku Podstawowe Kształcenie Muzyczne dla Dzieci – Ogródek Muzyczny

Przedmioty: Fortepian, Zajęcia ogólnomuzyczne

Dyrygentka chóru żeńskiego Opolienses Puellae Cantantes i chóru dziecięcego

 

Sekretarz Zarządu: 

mgr Wiesława Pośpiech
Przedmioty: Formy muzyczne, Historia muzyki

 

Biuro DIMK: 

lic. Oliwia Kraft

Pracownik biurowy

Przedmioty: Zajęcia umuzykalniające, Instruktor w Szkole Chóralnej

 

Profesorowie gościnni:

prof. Stefan Baier

Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik, Ratzybona, Niemcy

Przedmiot: Organy

 

prof. emeritus Saori Makino

Akademie für Musik und Kultur Mannheim, Niemcy; Tokyo, Japonia

Przedmiot: Fortepian

 

 prof. Seiji Makino

Tokorozawa Bach Akademie, Yokohama Mozart Akademie, St. Gregorius Hous, Tokyo, Japonia

Przedmiot: Dyrygentura chóralna

 

 prof. Kathleen McIntosh

Santa Fe, USA

Przedmiot: Klawesyn


 

 Pracownia Badań Naukowych: 

dr Andrzej Prasał

Kierownik Pracowni Badań Naukowych

organolog

 

ks. dr hab. Robert Bernagiewicz

muzykolog  gregorianista

 

dr Ewelina Szendzielorz

muzykolog

 

ks. dr Piotr Borowiak

teolog  liturgista

 


Diecezjalny Duszpasterz Muzyków Kościelnych:

ks. mgr lic. Piotr Kierpal

   

Wykładowcy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej:   

mgr Michał Blechinger
Przedmioty: Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna, Harmonia, Podstawy improwizacji,
Literatura muzyki organowej

 

ks. dr Piotr Borowiak

Przedmioty: Rok liturgiczny, Liturgia Eucharystii

 

mgr Józef Chudalla
Przedmioty: Organy, Praktyka liturgiczno-muzyczna

 

mgr Stefania Kazana-Burczyk

Przedmioty: Kształcenie słuchu, Wychowanie muzyczne, Fortepian

 

mgr Bernadeta Malik
Przedmioty: Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna, Historia muzyki,

Teoria chorału gregoriańskiego, Chór

 

mgr Łukasz Mandola

Przedmioty: Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna, Zasady muzyki, Muzyka popularna

 

ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO

Przedmioty: Liturgia Sakramentów

  

mgr Tomasz Niestrój

Przedmioty: Organy, Praktyka muzyczno-liturgiczna

 

ks. mgr Rafał Rusin

Przedmioty: Emisja głosu, Kształcenie słuchu

 

lic. Katarzyna Wieszok

Zajęcia umuzykalniające, Instruktor w Szkole Chóralnej