Prowadzenie Zespołów

 

 

Dwuletni kierunek podyplomowy jest doskonałym uzupełnieniem wykształcenia pasjonatów muzyki chóralnej oraz orkiestry dętej. Kierunek jest adresowany dla absolwentów szkół organistowskich oraz osób posiadających kwalifikacje muzyka kościelnego III kategorii, które są zainteresowane prowadzeniem kościelnych zespołów śpiewaczych lub orkiestr dętych.