Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

Organista

 

opisorganista 

PROGRAM NAUCZANIA

 Rok I

 zasady muzyki

kształcenie słuchu

emisja głosu

śpiew liturgiczny

fortepian - zajęcia indywidualne

 

Rok II

zasady muzyki

kształcenie słuchu

historia muzyki średniowiecza i renesansu

prawodawstwo muzyczno-liturgiczne

śpiew liturgiczny

liturgika - rok liturgiczny

chór

organy (literatura muzyczna oraz praktyka muzyczno-liturgiczna) - zajęcia indywidualne

 

Rok III

 harmonia (ćwiczenia w grupach)

teoria chorału gregoriańskiego

historia muzyki baroku i klasycyzmu

chór

liturgika - liturgia Eucharystii

organy (literatura muzyczna oraz praktyka muzyczno-liturgiczna) - zajęcia indywidualne

 

Rok IV

 harmonia (ćwiczenia w grupach)

historia muzyki romantyzmu i wspołczesnej

liturgika - liturgia sakramentów

formy muzyczne

schola gregoriańska

literatura organowa

organoznawstwo

organy (literatura muzyczna oraz praktyka muzyczno-liturgiczna) - zajęcia indywidualne

 

Rok V

 harmonia (ćwiczenia w grupach)

muzyka popularna

historia muzyki polskiej

literatura muzyki organowej

podstawy improwizacji

organy (literatura muzyczna oraz praktyka muzyczno-liturgiczna) - zajęcia indywidualne

praktyka podczas Mszy św.

schola gregoriańska

formy muzyki religijnej

 

ROZSZERZONY TOK NAUCZANIA

Dwóch nauczycieli prowadzących przedmioty:

1. Literatura muzyki organowej (45 min. w tygodniu)
2. Praktyka liturgiczno-muzyczna z elementami improwizacji organowej (45 min. w tygodniu)

Propozycja dotyczy roczników: II-V

Pisemne zobowiązanie się do rozszerzonego toku nauki dotyczy całego semestru.

 

HARMONIA

Konsultacje: Środa - Czwartek: 14.45-15.30

Konkurs harmoniczny: odbywa się w każdym semestrze; opiekunem konkursu jest mgr Michał Blechinger.

 

PRAKTYKA MUZYCZNO-LITURGICZNA

Każdy uczeń roczników II-V przygotowuje 1 pieśń w transpozycji na każdy semestr.

Na egzaminie dyplomowym obowiązuje 10 pieśni w transpozycji.

 

EGZAMINY I ZALICZENIA

Egzamin (zaliczenie) odbywa się w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

Termin poprawkowy

 W SEMESTRZE ZIMOWYM w trakcie trwania zajęć semestru letniego;

  do wskazanej w terminarzu daty ostatecznego oddania indeksów.

   W SEMESTRZE LETNIM    we wrześniu nowego roku szkolnego;

  do wskazanej w terminarzu daty ostatecznego oddania indeksów.

Przełożenie egzaminu na terminy poza czas sesji egzaminacyjnej związane jest z koniecznością przedstawienia podania o przeniesienie egzaminu (bezwzględnie z podpisem prowadzącego zajęcia).

Podanie o przeniesienie terminu egzaminu/zaliczenia 

 

Zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej egzaminy i zaliczenia odbywające się poza powyższymi regułami i w innych od obowiązujących terminów przeprowadza się zgodnie ze wskazaniami Rady Pedagogicznej.

Wynik egzaminu komisyjnego jest ostateczny.