Podstawowe Kształcenie Muzyczne dla Dzieci - Ogródek Muzyczny

 

 

 

Kierunek przeznaczony dla najmłodszych miłośników sztuki muzycznej. W ramach oferowanych zajęć uczniowie uczestniczą w grupowych zajęciach umuzykalniających i chóralnych, a także podejmują naukę gry na fortepianie podczas indywidualnej lekcji z nauczycielem prowadzącym. 

 

Oprócz zasad muzyki, kształcenia słuchu i emisji głosu, dzieci uczą się występów publicznych, umiejętności skupienia, podzielności uwagi i dysponowania czasem oraz wrażliwości na otaczające nas piękno. 

 

 

 

 

Zajęcia w Ogródku Muzycznym odbywają się w odpowiednich grupach wiekowych

według następującego podziału: 

 

 

GRUPA „0” z podgrupami A, B, C

WIEK DZIECI: A – 6/7 lat; B – 8 lat; C – 9 lat

 

PROGRAM: 

- 30 min. fortepian (nauczanie indywidualne);

- 60 min. chór dziecięcy;

- 45 min. zajęcia umuzykalniające z rytmiką – jedna wspólna grupa dla poziomów A, B, C.

 

GRUPA I

WIEK DZIECI: 10 lat

 

PROGRAM: 

- 30 min. fortepian (nauczanie indywidualne);

- 60 min. chór dziecięcy;

- 45 min. zajęcia umuzykalniające.

 

GRUPA II

WIEK DZIECI: 11 lat

 

PROGRAM:

- 30 min. fortepian (nauczanie indywidualne);

- 60 min. chór dziecięcy;

- 45 min. zajęcia umuzykalniające z zasadami muzyki i kształceniem słuchu.

 

GRUPA III

WIEK DZIECI: 12 lat

 

PROGRAM:

- 45 min. fortepian (nauczanie indywidualne);

- 60 min. chór;

- 45 min. zajęcia umuzykalniające z zasadami muzyki i kształceniem słuchu.

 
Po ukończeniu grupy III uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki na innych kierunkach oferowanych przez DIMK.