Historia

I. Ośrodek Formacyjny dla Organistów w Opolu (1974-1975)

     17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.
     Do pierwszego egzaminu przystąpiło 30 kandydatów. Zdało go 26 osób, a I rok ukończyło 15 osób.
     Po roku funkcjonowania projekt oceniony został pozytywnie i przyczynił się do formalno-prawnego ustanowienia Ośrodka Kształcenia Organistów w Opolu.


     II. Stały Ośrodek Kształcenia Organistów przy Kurii Biskupiej w Opolu (1975-1984)

     3 października 1975 roku biskup opolski Franciszek Jop wydał odpowiedni dekret nadający istniejącemu od roku kursowi organistowskiemu prawne podstawy działania i nazywający go "Stałym Ośrodkiem Kształcenia Organistów Diecezji Opolskiej". Biskup A. Adamiuk wprowadził jednak nazwę "Studium Organistowskie", która to nazwa została przyjęta i funkcjonowała do roku 1984.


     III. Studium Muzyki Kościelnej przy Diecezjalnym Instytucie Pastoralnym w Opolu (1984-1994)

     1 września 1981 roku, na mocy dekretu bp. A. Nossola z dnia 5 maja tegoż roku, Studium Organistowskie zostało włączone do Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu.
     W roku 1984, decyzją bp. ordynariusza A. Nossola, dokonano reorganizacji Studium Organistowskiego, które przyjęło od tej chwili nazwę "Studium Muzyki Kościelnej w Opolu". Opracowano w tym okresie na nowo organizację procesu kształcenia, która dziś stanowi podstawę funkcjonowania szkoły.
     Szkoła prowadzi odtąd również działalność formacyjną, wydawniczą, artystyczną i badawczą.
     W roku 1985 utworzono przy Diecezjalnym Instytucie Pastoralnym nowy etat muzyka kościelnego. Stanowisko to objął mgr Remigiusz Pośpiech, absolwent i dotychczasowy pracownik Instytutu Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powierzono mu koordynację licznych prac, jakie podejmuje Studium Muzyki Kościelnej, bezpośrednią opiekę nad słuchaczami oraz kierownictwo czytelni muzycznej.
     W roku 1988 nastąpiła kolejna reorganizacja Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego, który przyjął nazwę: Instytut Teologiczno-Pastoralny Filia KUL w Opolu.


     IV. Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (od 1994 roku)

     W 1994 roku rozpoczął działalność Uniwersytet Opolski, utworzony z dwu opolskich wyższych uczelni: Instytutu Teologiczno-Pastoralnego Filii KUL oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
     Od tego czasu do dziś Studium Muzyki Kościelnej funkcjonuje przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.


     V. Organizacja i prowadzenie Studium Muzyki Kościelnej działającego przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego zostaje powierzona Sanktuarium św. Jacka - Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z siedzibą w Kamieniu Śląskim (od 10 września 2003 roku)

     Dekretem Ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola z dnia 10 września 2003 roku, organizacja i prowadzenie Studium Muzyki Kościelnej działającego przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego została powierzona Sanktuarium św. Jacka - Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z siedzibą w Kamieniu Śląskim.
     Jest to kolejny, kapitalny krok w trzydziestoletniej historii naszej szkoły. Choć teoretycznie nic w sposobie pracy Studium się nie zmieniło, to jednak z punktu widzenia praktycznej egzystencji w ramach przepisów prawa państwowego, które kształtowane są w Polsce na bazie legalnych pryncypiów wyznaczonych przez Unię Europejską, Studium Muzyki Kościelnej może dalej kontynuować swoją misję jako magister musicae.
     Ta jakże ważna - szczególnie tu, na Śląsku - szkoła muzyki kościelnej, dzięki dalekowzroczności i trosce opolskiego Arcybiskupa, zachowuje swoją odrębność i specyfikę w pedagogice muzycznej eklezjalnie zorientowanej, lokalizując się jednocześnie w naukowej i duszpasterskiej perspektywie, którą wyznaczają Wydział Teologiczny opolskiej wszechnicy na czele z jego dziekanem ks. prof. dr. hab. Tadeuszem Dolą oraz Międzydiecezjalna Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej wraz z jej przewodniczącym ks. prof. dr. hab. Helmutem Sobeczką.

 

     VI. Erygowanie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej

Dekretem Ks. Biskupa Andrzeja Czai z dnia 14 kwietnia 2011 roku został erygowany Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu.

 

 Bardziej szczegółowe informacje zob. w:

  • ks. Bogdan Kicinger, Geneza i Rozwój Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, w: R. Pośpiech, ks. dr P. Tarlinski (red.), Kształcenie Muzyków Kościelnych na Śląsku, Opole 1997, Sympozja 23, s. 195-213.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO za rok szkolny 2003/2004, WUDO 59 (2004), nr 12, s. 613-618.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO za rok szkolny 2004/2005, WUDO 60 (2005), nr 12, s. 758-762.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO, WUDO 61 (2006), nr 12, s. 471-479.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w roku szkolnym 2006/2007, WUDO 62 (2007), nr 12, s. 505-511.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w Opolu
  • za rok szkolny 2007/2008, WUDO 63 (2008), nr 12, s. 520-526.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w Opolu za rok szkolny 2008/2009, WUDO 64 (2009), nr 12, s. 640-645.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w Opolu w roku szkolnym 2009/2010, WUDO 65 (2010), nr 12, s. 517-525.
  • ks. Grzegorz Poźniak (red.), Szkoła organistowska w Opolu w latach 1974-2014, Opole 2014.