Remont DIMK

Diecezja Opolska od lipca 2017 r. realizuje projekt związany z dokończeniem prac na II piętrze kamienicy współfinansowany ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź. Przedmiotowy zakres prac obejmować będzie dokończenie prac w części pomieszczeń, w tym m.in.: wykonanie nowych ścian działowych i wyburzenie ścianek zgodnie z projektem, wykonanie instalacji elektrycznej i modernizację oświetlenia, modernizację instalacji sanitarnych pod przebudowę, modernizację instalacji CO i wymianę grzejników, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, uniepalnienie stopni klatki schodowej, wykonanie nowych okładzin ścian i podłóg, malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, zakup i wymianę drzwi w części pomieszczeń. Planowany termin zakończenia prac projektowych przypada na 30 października b.r.

 

  więcej...  

 

Z początkiem maja 2017 r. Diecezja Opolska rozpoczęła II etap prac remontowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7. Zakres przedmiotowy prac obejmuje przebudowę części I piętra budynku ze zmianą sposobu użytkowania na działalność edukacyjno-kulturalną Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury. Jego celem jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej Instytutu oraz podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do jego oferty kulturalnej. Niezwykle istotnym jest także podniesienie bezpieczeństwa i estetyki obiektu, zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie potencjału Instytutu w realizacji celów statutowych na poziomie współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej oraz dostosowanie działalności do standardów europejskich. Prace remontowe będą obejmowały m.in. wyburzenie niektórych ścian, wymianę drzwi, modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, CO, wymianę urządzeń sanitarnych, remont parkietu, malowanie itp.

   więcej...  

 

W połowie kwietnia 2017 r. Diecezja Opolska rozpoczęła prace remontowe na II piętrze budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem zadania jest podtrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej realizowane poprzez przystosowanie do pełnienia nowych funkcji 3 pomieszczeń w kamienicy zlokalizowanej w centrum Opola, a przez to stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej na rzecz mniejszości niemieckiej w ramach Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej (jednostki wyodrębnionej organizacyjnie w ramach działalności diecezji opolskiej). Niezwykle istotnym jest także podniesienie bezpieczeństwa i estetyki obiektu, zwiększenie potencjału Instytutu w realizacji celów statutowych na poziomie współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej oraz dostosowanie działalności do standardów europejskich.

Prace remontowe obejmować będą: wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, wymianę instalacji CO, zamontowanie na sufitach i ścianach płyt kartonowo-gipsowych, remont posadzek, zakup i ułożenie wykładziny bądź paneli podłogowych oraz pomalowanie pomieszczeń. 

Realizacja zadania umożliwi podjęcie przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej działań na rzecz mniejszości niemieckiej związanych z promowaniem rodzimej kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem liturgii sprawowanej w wielu kościołach diecezji opolskiej w języku niemieckim. Kształcić się tu będą organiści, zespoły śpiewacze, kapelmistrzowie orkiestry dętej, dyrygenci oraz inne osoby zainteresowane pogłębianiem rodzimych tradycji muzycznych. Edukacja odbywać się będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Episkopat programem nauczania na różnych poziomach zaawansowania, składającego się z przedmiotów zasadniczego kształcenia muzycznego oraz przedmiotów specjalistycznych dla muzyków reprezentujących mniejszość niemiecką bądź pracujących na rzecz mniejszości niemieckiej. W miejscu tym będą się także odbywały koncerty służące zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej oraz podtrzymywaniu i rozwojowi języka regionalnego. 

     więcej... 

 

 

Wspomóż remont budynku DIMK

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

ul. Grunwaldzka 7

45-054 Opole

nr konta: 89 1240 5178 1111 0010 4117 7892

z dopiskiem:

darowizna na remont DIMK