Organista - studium podyplomowe

 

 

 

2-letni kierunek Organista – studium podyplomowe skierowany jest do absolwentów szkół organistowskich, zainteresowanych rozwijaniem warsztatu gry na organach w zakresie literatury muzycznej oraz improwizacji, a także indywidualnych zainteresowań muzycznych. 

W trakcie czterech semestrów istnieje możliwość kształcenia w ramach wybranego toku.

 

Tok podstawowy:

  1. Literatura organowa (zajęcia indywidualne – 60 min. w tygodniu);
  2. Wybrane przez siebie zajęcia grupowe z przedmiotów ogólnomuzycznych.

 

Tok rozszerzony:

  1. Literatura organowa (zajęcia indywidualne – 60 min. w tygodniu);
  2. Praktyka muzyczno-liturgiczna z elementami improwizacji (zajęcia indywidualne – 60 min. w tygodniu);
  3. Wybrane przez siebie zajęcia grupowe z przedmiotów ogólnomuzycznych.