Pracownia Badań Naukowych

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, działając w oparciu o swój statut oraz dostrzegając potrzebę naukowego opisu historii i teraźniejszości szeroko pojętej muzyki kościelnej, z dniem 25 kwietnia 2017 r. powołał do istnienia wewnętrzną strukturę – Pracownię Badań Naukowych. 

 

♪♫ ♪ ♪

 

Prowadzone w ramach jej aktywności eksploracje naukowe są w szczególności owocem troski o dobrostan dziedzictwa religijno-kulturowego. Ich zakres obejmuje głównie dziedziny: nauk humanistycznych, nauk teologicznych oraz sztuki. Najchętniej podejmowanymi obszarami badań i refleksji naukowych są natomiast: monodia liturgiczna, chorał gregoriański, organoznawstwo i historia budownictwa organowego, historia muzyki kościelnej, dzieje śląskiej kultury muzycznej, wychowawcza rola muzyki oraz formacja muzyczna.

 

♪♫ ♪ ♪

 

Okazją do naukowej wymiany myśli stają się natomiast kolejne publikacje będące efektem działalności Pracowni Badań Naukowych DIMK, a także udział jej przedstawicieli w konferencjach, sympozjach oraz innych wydarzeniach naukowo-artystycznych.

 

  ♪♫ ♪ ♪

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami 

 

 ♪♫ ♪ ♪

 

 

 

 

 

Struktura Pracowni Badań Naukowych 

Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu 

 

 

 

 

dr Andrzej Prasał

Kierownik Pracowni Badań Naukowych DIMK,

organolog

 

 

 

ks. dr hab. Robert Bernagiewicz

muzykolog, gregorianista

 

 

 

 

ks. dr Piotr Borowiak

teolog, liturgista

 

  

  

dr Ewelina Szendzielorz

muzykolog