Nasze doświadczenie

 

Współpraca Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej z Zakładem Poligraficznym SINDruk została zainicjowana w 2016 r. Jej istota jest połączenia doświadczeń drukarskich Zakładu Poligraficznego SINDruk i jego wieloletniej współpracy z instytucjami muzyczno-kulturalnymi w Polsce (Filharmonia Narodowa, NIFC, NCK) oraz merytorycznej fachowości Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w obszarze szeroko pojętej muzyki (publikacje artystyczne: nagrania płytowe, nutowe) i muzykologii (monografie naukowe, czasopismo naukowe).

 

 

Z historii Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu...

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej prowadzi także działalność wydawniczą. Ośrodek ten był współwydawcą nowego modlitewnika-śpiewnika Droga do nieba oraz jego wersji niemieckojęzycznej Weg zum Himmel. Jedna z odnowionej wersji Drogi do nieba oraz Weg zum Himmel została wydana z zapisem nutowym linii melodycznych. Wykładowcy DIMK włączyli się także w opracowanie pierwszego i drugiego wydania Chorału Opolskiego. Czterotomowy Chorał Opolski wydawany był w latach 1985–1993, natomiast trzytomowy Chorał „Droga do nieba”. Akompaniament organowy do śpiewów z katolickiego modlitewnika i śpiewnika „Droga do Nieba” w latach 2008–2009. Na potrzeby duszpasterstwa mniejszości niemieckiej zostało przygotowane podobne wydawnictwo w języku niemieckim.

 

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu wykładowców Studium Muzyki Kościelnej powstało fachowe czasopismo dla muzyków kościelnych: organistów, dyrygentów i animatorów życia muzycznego w parafiach pt. Muzyka w Liturgii. Pierwszy numer tego kwartalnika ukazał się w Wielkim Poście w 1986 r. Jego redaktorem był Remigiusz Pośpiech.

Czasopismo to wydawane było do 1994 r. przez Referat Liturgiczno-Muzyczny Kurii Biskupiej w Opolu. Natomiast od 1995 r. wydawany jest półrocznik Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego – Liturgia Sacra. Jego misją jest naukowa refleksja nad zagadnieniami z dziedziny liturgii, muzyki i szeroko pojętej sztuki różnych obrządków chrześcijańskich.

 

Do innych publikacji książkowych, w których wydanie zaangażowani byli pracownicy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, należą:

J. KOBIENIA, F. KOENIG, S. PAWIŃSKI, J. WALOSZEK, Fatimskiej Pani – modlitewnik i śpiewnik fatimski, Opole 2012.

J. WALOSZEK, A. BĄCZKOWICZ, M. BLECHINGER, J. CHUDALA, G. CYRYS, F. KOENIG, W. KRAWIEC, B. STĘPIEŃ, Fatimskiej Pani – Akompaniament organowy do modlitewnika i śpiewnika fatimskiego, Opole 2012.

G. POŹNIAK, Katalog organów diecezji opolskiej, cz. I, Opole 2014.

G. POŹNIAK, Szkoła organistowska w Opolu w latach1974–2014, Opole 2014.

G. POŹNIAK, Katalog organów diecezji opolskiej, cz. II, Opole 2015.

G. POŹNIAK, Opolski krajobraz organowy, Opole 2017.

G. POŹNIAK, Katalog organów w kościołach ewangelickich Opolszczyzny, Opole 2017.

J. WALOSZEK, Psallite Domino Sapienter, t.II – Typiczne melodie do Liturgii Godzin. Akompaniament organowy, Opole 2018.

J. WALOSZEK, M. BLECHINGER, A. KOZAK, M. LAMM, M. MANDALKA, B. STĘPIEŃ, Psallite Domino Sapienter – Typiczne melodie do mszy świętej, Opole 2018.

 

Bajki dla dzieci, do których należą 4 bajki wydane w serii „Nieoczekiwani goście opolskiej katedry”, autorstwa Michała Alico: Gołąb pocztowy Julian, Mała myszka Cysia, Zaspany kot Kazimierz i Wesoły pies Marbut; Pajęczyna, Biedronka Ilonka i jej kropeczki oraz Pusta sala to kolejne bajki Michała Alico. Są też 3 bajki muzyczne: Zosia i stary fortepian, której autorem jest Marcin Mikrut-Filipak, (bajka wyróżniona w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim Muzyka jest piękna bajka dla dzieci, zorganizowanym przez DIMK), Muzyczne trasy Rytmokia Jolanty Wiśniewskiej oraz O organach z dziećmi i dla dzieci ks. Grzegorza Poźniaka.

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej jest współorganizatorem konferencji organoznawczych Śląskie organy i współwydawcą materiałów pokonferencyjnych. Owocem tego jest pięć tomów studiów dotyczących śląskich organów:

1. G. POŹNIAK, P. TARLINSKI (red.), Śląskie organy. Materiały konferencji

organoznawczej zorganizowanej przez Zakład Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Studium Muzyki Kościelnej w dniu 25 kwietnia 2007 roku, Opole 2007.

2. G. POŹNIAK, P. TARLINSKI (red.), Śląskie organy II. Materiały konferencji

organoznawczej zorganizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Studium Muzyki Kościelnej w dniu 30 marca 2011 roku, Opole 2011.

3. G. POŹNIAK, P. TARLINSKI (red.), Śląskie organy III. Materiały konferencji organoznawczej zorganizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w dniu 20 marca 2013 roku, Opole 2013.

4. G. POŹNIAK, P. TARLINSKI (red.), Śląskie organy IV. Materiały konferencji

organoznawczej zorganizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w dniu 18 marca 2015 roku, Opole 2015.

5. G. POŹNIAK, (red.), Śląskie organy V. Materiały konferencji organoznawczej

zorganizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w dniu 5 kwietnia 2017 roku, Opole 2017.