Serie płytowe

 

Ważnym aspektem naszej działalności wydawniczej są wydania płytowe. Stanowią one rodzaj dokumentacji fonograficznej, której celem jest utrwalanie dziedzictwa śląskiej kultury muzycznej. Ich zadaniem jest rejestrowanie brzmienia zabytkowych instrumentów, twórczości śląskich kompozytorów oraz warsztatu wykonawczego solistów i zespołów. Owocem podejmowanych starań stały się trzy stale poszerzane o nowe woluminy serie płytowe, a także albumy ukazujące się poza seriami wydawniczymi. 

 

 

Organy Śląska Opolskiego

 ♪♫ ♪ ♪ 

Musica Silesiae

 ♪♫ ♪ ♪ 

Magister et Discipuli

 ♪♫ ♪ ♪ 

Albumy poza seriami