Chór uczniowski

Uczniowie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej kształcący się na kierunku Organista na II i III roku biorą udział w próbach Chóru uczniowskiego realizując następujący program nauczania:

  1. Podstawy emisji głosu (postawa, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia dykcyjne, ćwiczenia emisyjne).
  2. Nauka śpiewu w wielogłosie  (kanony dwu- trzy- czterogłosowe).
  3. Czytanie nut a’vista.
  4. Czytanie partytur chóralnych.
  5. Śpiew pieśni liturgicznych w układzie 3 i 4 głosowym.
  6. Śpiew chóralny a capella, z akompaniamentem organowym i orkiestrowym.
  7. Przygotowanie repertuaru okolicznościowego (śpiewy podczas liturgii święceń kapłańskich, mszy inauguracyjnych, dni skupienia dla muzyków kościelnych oraz koncertów).