Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

Tadeusz Gałuszka przechodzi na emeryturę

 

W niedzielę 24 listopada w parafii pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich podczas Mszy św. o godz. 11.30 nastapiło pożegnanie Tadeusza Gałuszki – muzyka kościelnego, przez 50 lat związanego z parafią.

 

Fot. Agnieszka Pospiszyl

Tadeusz Gałuszka urodził się 23 VII 1942 r. w Frydrychowicach koło Wadowic. W 1960 r. ukończył Salezjańską Szkołę Organistowską w Przemyślu. Pierwszą pracę jako organista podjął w Tarnowie. Tam uczył się także śpiewu solowego. Następnie pracował w Głębinowie koło Nysy. 1 VIII 1963 r. na prośbę ks. Faustyna Zbaniuszka – ówczesnego proboszcza parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, objął tam funkcję organisty. Prowadził również chór parafialny i scholę dziecięcą. W 1980 r. ks. bp A. Nossol powołał go na członka Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej. Aktywnie współpracował przy redakcji I wydaniu Chorału Opolskiego. W latach 1980–2003 był nauczycielem muzyki w Studium Organistowskim (Studium Muzyki Kościelnej) w Opolu. Przez pewien czas pracował również w Domu Kultury w Strzelcach Opolskich.

Tekst za Gazetką parafialną parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich