Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

Wręczenie dyplomów i Adwentowy Dzień Skupienia

30 listopada 2013 roku odbył się Adwentowy Dzień Skupienia Muzyków Kościelnych Diecezji Opolskiej, który poprowadził ks. dr Sławomir Zawada, Referent ds. Liturgii Diecezji Bielsko-Żywieckiej, dyrektor Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II st. w Bielsku-Białej.
W wygłoszonym wykładzie ks. Sławomir poruszył problem chrześcijańskiego etosu muzyka kościelnego - czym jest powołanie muzyka kościelnego, jakie są jego zadania i jakie w związku z tym daje on świadectwo we wspólnocie, w której posługuje.
Następnie licznie zgromadzeni uczestnicy udali się do kościoła św. Sebastiana, by w ciszy adorować Najświętszy Sakrament i skorzystać z okazji do Sakramentu Pokuty. Zwieńczeniem tej części dnia skupienia była Msza św. celebrowana przez ks. Sławomira. W homilii przybliżył on postać patrona dnia św. Andrzeja Apostoła. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił chór DIMK.
Kolejna część spotkania miała miejsce w auli Katedralnego Domu Katechetycznego. Ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, dyrektor DIMK, złożył sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w minionym roku szkolnym 2012/2013. Warto przy tej okazji przypomnieć, że ks. Grzegorz we wrześniu br. został wybrany prezesem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, co zebranym uroczyście zakomunikowała wicedyrektor DIMK dr Beata Bączkowicz. Głos zabrał również ks. Piotr Kierpal, który od lipca br. pełni funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Muzyków Kościelnych Diecezji Opolskiej. Ks. Piotr poinformował o nowej inicjatywie duszpasterskiej, jaką są spotkania dekanalne muzyków kościelnych. Spotkania te - jak podkreślił - mają na celu wzajemne poznanie się, a nie kontrolowanie kogokolwiek. Swoje słowo do muzyków kościelnych skierował też obecny na spotkaniu dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola. Wyraził on uznanie dla pracy, jaką wykonują wszyscy muzycy dla Kościoła. Szczególnym owocem tej pracy jest nowo wydana kopia fototypiczna Mszału Jagiellonów z Jasnej Góry, której redaktorem jest wieloletni kierownik Studium Muzyki Kościelnej prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech.
Następnie ks. dziekan wraz z ks. dyrektorem uroczyście wręczyli dyplomy tegorocznym 9 absolwentom DIMK. Są to: Kornelia Cichoń, Anna Kasperek, Jakub Libront, Aleksandra Niesobska, Justyna Olbrich, Klaudia Pielorz, Julianna Petzuch, Denis Swolana i Adam Wacławczyk. Dwie osoby odebrały też świadectwo III kategorii muzyka kościelnego: Tomasz Bartoszewski i Łukasz Herba. Księża wręczyli także indeksy uczniom II roku DIMK.
Na koniec słowa podziękowania do nauczycieli skierowali tegoroczni dyplomanci. W formie dowcipnych wierszyków wspominali 5 lat nauki w szkole i swoich pedagogów.
W ten piękny, bogaty w wydarzenia dzień nie zabrakło też okazji, by przy kawie i ciastku porozmawiać ze znajomymi, zwłaszcza tymi dawno nie widzianymi, i mile spędzić czas w przyjacielskim gronie.