Spotkanie z księżmi proboszczami i rodzicami uczniów DIMK

W dniu 1 lutego br. gośćmi DIMK byli księża proboszczowie oraz rodzice uczniów naszej szkoły.
Spotkanie rozpoczęło się w kościele seminaryjno-akademickim brewiarzową Modlitwą w ciągu dnia.
W swoim przemówieniu dyrektor DIMK przedstawił pokrótce historię diecezjalnej szkoły organistowskiej, warunki, w jakich uczą się uczniowie oraz sposób zorganizowania szkoły, jej cele i założenia.

 

Uczniowie zaprezentowali się w ramach małej muzycznej prezentacji.

KOCHOŃ PIOTR (ROK II) – W. Żeleński – W żłobie leży
(klasa organów mgr lic. B. Malik)

JASIK DENIS (ROK I) – M. Sawa – Mizerna cicha
(klasa organów mgr lic. B. Malik)

MULARCZYK MARTA (ROK II) – P. Camonin – Prelude a L’Introit pour fete de La Fete – Dieus
(klasa organów mgr T. Ramola)

JANTOS STEFANIA (ROK IV) – S. Karg – Elert – Allein Gott In der Höh
(klasa organów Gabriela Czurlok)

Całe zgromadzenie zaśpiewało dwie kolędy: Dzisiaj w Betlejemoraz  Anioł pasterzom mówił - akompaniowała Magdalena Frasek z V roku (klasa organów mgr Gabriela Czurlok)

Prezentację muzyczną zakończył Chór DIMK przygotowany przez mgr lic. B. Malik.

Druga część spotkania miała miejsce w pomieszczeniach DIMK na Wydziale Teologicznym UO. 

 

   Galeria zdjęć ze spotkania