Alleluja! Chrystus zmartwychwstan jest!

Przed nami piękne święta Wielkanocy. Czas, w którym dobro zwycięża nad złem świata. Czas, w którym króluje Bóg żywy. Życzę z całego serca całej Radzie Pedagogicznej Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, naszym uczniom i wszystkim muzykom kościelnym diecezji opolskiej, aby te Święta były dla nas najgłębszym doświadczeniem wiary – prawdziwym spotkaniem z Miłością Boga. Życzę dużo pokoju serca, zdrowia, odpoczynku i radości!

Służba muzyka kościelnego jest często wymagająca wielu poświęceń. Doświadczamy tego szczególnie wtedy, kiedy stół celebracji liturgicznych jest bardzo bogato zastawiony. Jest tak niewątpliwie w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc.

Papież Franciszek w jednej ze swoich wypowiedzi wyraził myśl, która może stać się piękną motywacją dla naszych działań: Starajcie się w tych dniach wchodzić z coraz większą wiarą w Bożą logikę, w logikę krzyża, która nie jest przede wszystkim logiką cierpienia i śmierci, ale miłości i dawania siebie, przynoszącą życie.

Życzę błogosławionej Paschy Jezusa Chrystusa!

Ks. Grzegorz Poźniak,

Dyrektor DIMK