Koncert prof. Elżbiety Charlińskiej

W dniu 22 września 2013 w Mechnicy odbył się współorganizowany przez DIMK koncert organowy prof. Elżbiety Charlińskiej z Lublina promujący płytę Qui habitat in adiutorio Altissimi Elżbieta Charlińska gra na organach Hundcka – Mechnica, kościół parafialny pw. św. Jakuba,(seria: Organy Śląska Opolskiego, vol. 10), Opole 2013.