Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

2013/2014

Książka z okazji 40-lecia DIMK

W Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego ukazała się książka Szkoła organistowska w Opolu w latach 1974-2014, przygotowana pod redakcją ks. G. Poźniaka.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Logo DIMK

Od dnia 16 czerwca Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej posiada własne logo, którym będzie posługiwał się w oficjalnych dokumentach. 

 

  

 

 

 

Wycieczka organoznawcza

9 czerwca 2014 r. uczniowie DIMK oraz studenci muzykologii UO (pod opieką mgr Gabrieli Czurlok i ks. dr Franciszka Koeniga) zwiedzili Muzeum Organów Śląskich w Katowicach. W ramach wycieczki organoznawczej odbył się również mistrzowski kurs interpretacji muzyki organowej prowadzony przez prof. Juliana Gembalskiego.

 Opole

Galeria zdjęć z wycieczki

 

 

99. Deutscher Katholikentag

W dniach 28 maja – 1 czerwca 2014 r. w Ratyzbonie (Regensburg) odbył się 99. Deutscher Katholikentag Mit Christus Brücken bauen. Dyrektor DIMK ks. dr hab. Grzegorz Poźniak został zaproszony do udziału w panelu dyskusyjnym:Gespräche auf der Orgelbank – Musik mit besonderem Auftrag – 50 Jahre nach dem Konzil – und wie weiter? Moderacja panelu: prof. dr W. Bretschneider; organy: prof. R.J. Sturm; udział: bp dr. K.-H. Wiesemann (Niemcy), ks. prof. dr hab.Rastislav Adamko (Słowacja) oraz ks. Stanislav Pribyl (Czechy).ole

  Galeria zdjęć   

 

Katalog organów diecezji opolskiej

W Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO ukazała się I część Katalogu organów diecezji opolskiej autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka.

 

 

 

 

 

Alleluja! Chrystus zmartwychwstan jest!

Przed nami piękne święta Wielkanocy. Czas, w którym dobro zwycięża nad złem świata. Czas, w którym króluje Bóg żywy. Życzę z całego serca całej Radzie Pedagogicznej Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, naszym uczniom i wszystkim muzykom kościelnym diecezji opolskiej, aby te Święta były dla nas najgłębszym doświadczeniem wiary – prawdziwym spotkaniem z Miłością Boga. Życzę dużo pokoju serca, zdrowia, odpoczynku i radości!

Służba muzyka kościelnego jest często wymagająca wielu poświęceń. Doświadczamy tego szczególnie wtedy, kiedy stół celebracji liturgicznych jest bardzo bogato zastawiony. Jest tak niewątpliwie w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc.

Papież Franciszek w jednej ze swoich wypowiedzi wyraził myśl, która może stać się piękną motywacją dla naszych działań: Starajcie się w tych dniach wchodzić z coraz większą wiarą w Bożą logikę, w logikę krzyża, która nie jest przede wszystkim logiką cierpienia i śmierci, ale miłości i dawania siebie, przynoszącą życie.

 Życzę błogosławionej Paschy Jezusa Chrystusa!

Ks. Grzegorz Poźniak,

Dyrektor DIMK

 

Sukces na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej

9.04.2014r. dwie uczennice naszej szkoły - Stefania Jantos, Julianna Petzuch oraz zeszłoroczna absolwentka, obecnie studentka muzykologii UO - Aleksandra Niesobska, z klasy organów mgr Gabrieli Czurlok, wzięły udział w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w miejscowości Rużomberok (Słowacja). W I kategorii Stefania Jantos zajęła III miejsce, w kategorii II Julianna Petzuch zajęła III miejsce oraz nagrodę specjalną za interpretację utworu R. Twardowskiego pt. "Musica festiva".

Serdecznie gratulujemy!

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 Zapraszamy na audycję

W czwartek, 3 kwietnia 2014 r. o godz. 18:00 w sali kameralnej przy ul. Kard. B. Kominika 1 odbędzie się audycja muzyczna w wykonaniu Stefanii Jantos, Aleksandry Niesobskiej, Julianny Petzuch, z klasy organów mgr Gabireli Czurlok. Serdeczenie zapraszamy!

 

 

Życzenia z Instytutu Muzykologii KULu

Na ręce Dyrektora Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej wpłynął kolejny list z okazji XL-lecia DIMKu. Ks. dr hab. Robert Bernagiewicz, prof. KUL złożył gratulacje i życzenia wielu dobrych owoców w pracy dydaktycznej oraz formacyjnej, a także wszechstronnego rozwoju naszego instytutu. 

 

List gratulacyjny dr. hab. Roberta Bernagiewicza, prof. KUL

 

Życzenia od Federacji Caecilianum

"Czterdzieści lat istnienia Dziecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu jest dowodem na potrzebę jego działania i oddziaływania na środowisko Diecezji Opolskiej. Rzesze absolwentów Instytutu w sposób fachowy i odpowiedzialny kreują kształt muzyki w kościołach całej Diecezji, a także poza jej obrębem" - tymi słowam dr hab. Wiesław Delimat, prof. UPJPII, Prezez Zarządu Głównego Federacji Caecilianum, złożył gratulacje naszemu Instytutowi z okazji XL-lecia działalności.

List gratulacyjny dr. hab. Wiesława Delimata, prof. UPJPII 

 

Życzenia z Gliwic

Na adres naszej szkoły życzenia z okazji jubileuszu 40-lecia nadesłała dr Mariola Brzoska - dyrektor Studium Muzyki Kościelnej oraz Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia w Gliwicach.
 

 List gratulacyjny dr Marioli Brzoski  

 

Życzenia Stowarzyszenia Muzyki Sakralnej im. G. da Palestrina

Zarząd Stowarzyszenia Muzyki Sakralnej im. G. da Palestrina złożył serdeczne życzenia i gratulacje na ręce ks. dr hab. Grzegorza Poźniaka z okazji 40-lecia Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej.

 

  List gratulacyjny Stowarzyszenia Muzyki Sakralnej im. G. da Palestrina 
 

 

 

Życzenia Krajowego Duszpasterza Muzyków Kościelnych

Kolejne życzenia z okazji jubileuszu naszej szkoły przesłał Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych, o. dr Nikodem Kilnar OSPPE.

 

  List gratulacyjny O. dr. Nikodema Kilnara OSPPE 

 

 

Życznia jubileuszowe z Ratyzbony

 

Życzenia jubileuszowe dla Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu przesłał rektor najstarszej w świecie szkoły muzyki kościelnej - Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie (Regensburg, Niemcy) - prof. Stefan Baier.

 

  List gratulacyjny prof. Stefana Baiera 

 

Życznia od SPMK z okazji 40-lecia DIMK

Na adres Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej nadeszły pierwsze życzenia z okazji jubileuszu 40-lecia. Przesłał je Zastępca prezesa Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych  prof. dr. hab. Czesław Grajewski.

 

  List gratulacyjny prof. dr. hab. Czesława Grajewskiego 

1

2

 
 
 
Mistrzowski Kurs Muzyki Organowej

W dniach 16 – 17 maja 2014r. odbędzie się Mistrzowski Kurs Muzyki Organowej, który poprowadzi prof. Stefan Baier.

Kurs skierowany jest do wszystkich uczniów Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej oraz studentów muzykologii Uniwersytetu Opolskiego. Zgłoszenia przyjmuje Gabriela Czurlok.

 Szczegóły dotyczące godziny oraz miejsca zostaną podane w późniejszym czasie.

 

  Galeria zdjęć edycji z 2013 r. 

1 2 3

   Galeria zdjęć edycji z 2012 r. 

 

Wyjazd do Opery Wrocławskiej

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do do wzięcia udziału w wyjeździe do Opery Wrocławskiej na spektakl Wolfganga Amadeusza Mozarta pt. Czarodziejski flet. Spektakl odbędzie się 9 kwietnia 2014 roku o godz. 19.00.

 

 

 więcej...

 

 

 

Spotkanie z księżmi proboszczami i rodzicami uczniów DIMK

W dniu 1 lutego br. gośćmi DIMK byli księża proboszczowie oraz rodzice uczniów naszej szkoły. Spotkanie rozpoczęło się w kościele seminaryjno-akademickim brewiarzowąModlitwą w ciągu dnia. W swoim przemówieniu dyrektor DIMK przedstawił pokrótce historię diecezjalnej szkoły organistowskiej, warunki, w jakich uczą się uczniowie oraz sposób zorganizowania szkoły, jej cele i założenia.

 więcej...

 

 

V Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę

W sobotę 15 marca 2014 r. odbędzie się V Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych (organistów, dyrygentów, chórów, scholi liturgicznych, kantorów i zespołów instrumentalnych) na Jasną Górę. Śpiewy podczas naszej pielgrzymki poprowadzą muzycy kościelni naszej diecezji. Zapraszamy do zapoznania się z repertuarem umieszczonym na stronie DIMK oraz wspólnego śpiewania przy tronie Jasnogórskiej Pani.

 

ks. Piotr Kierpal

Diecezjalny Duszpasterz Muzyków Kościelnych

 

 

 

 

Wykład dyrektora DIMK w Berlinie

W dniach 13–14 stycznia 2014 dyrektor DIMK – ks. dr hab. Grzegorz Poźniak wziął udział w dorocznym posiedzeniu dwóch instytucji muzyczno-liturgicznych w Niemczech: Konferenz der Leiterinnen und Leiter Katholischer Kirchenmusikalischer Ausbildungsstätten Deutschlands (KdL) oraz Arbeitsgemeinschaft der Ämter/Referate für Kirchenmusik der Diözesen Deutschlands (AGÄR). Posiedzenie odbyło sie w Berlinie w Bundesakademie für Kirche und Diakonie. Dyrektor DIMK wygłosił wykład: Musikalische Bildung und der Stand der liturgischen Musik in Polen und in Schlesien.

więcej...

 

Inauguracja jubileuszu XL-lecia DIMK

8 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, która zainaugurowała jubileusz XL-lecia szkoły organistowskiej w Opolu. W Radzie Pedagogicznej wzięli udział: Biskup Opolski Andrzej Czaja, biskupi pomocniczy - ks. bp Paweł Stobrawa i ks. bp Rudolf Pierskała, dyrektor administracyjno-finansowy diecezji opolskiej - ks. Ginter Żmuda, księgowość DIMK - s. Fabiana Tomala i Anna Koloch. Ponadto w Radzie Pedagogicznej wzięli udział pracownicy Katedry Muzyki Kościelnej i Wychowania Liturgicznego WT UO: Remigiusz Pośpiech (wieloletni dyrektor szkoły organistowskiej w Opolu) oraz ks. Joachim Waloszek. Poniżej zamieszczamy fragment okolicznościowego słowa dyrektora DIMK - ks. Grzegorza Poźniaka.

więcej...

 

Życzenia świąteczne

Przed nami przepiękne i rodzinne Święta Bożego Narodzenia. Niech Wcielenie Bożego Syna będzie dla wszystkich, Muzyków Kościelnych Diecezji Opolskiej, Rady Pedagogicznej i Uczniów DIMK, wszystkich naszych sympatyków i wszystkich, którym leży na sercu dobro muzyki kościelnej, głębokim doświadczeniem wiary, nadziei i miłości – boskich cnót, które wcielone w codzienność człowieka – w naszą codzienność! – będą miały siłę przemiany serc i całego świata. Niech przychodzący Jezus Chrystus da nam wszystkim doświadczyć tych cudów! Życzę także, aby całe przedświąteczne zabieganie, niezliczone próby, spotkania organizacyjne i wszystko to, co związane jest z przygotowaniem muzyki na Święta w naszych parafiach, nic nie ujęło z radości bożonarodzeniowego świętowania. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia w Nowym Roku!

ks. Grzegorz Poźniak

Dyrektor DIMK

Śpiew na Rok Rodziny w Archidiecezji Katowickiej

 Hymn na Rok Rodziny

 Tekst i muzyka: ks. Joachim Waloszek

 nuty (A4)                               nuty (A5)

hymn na rok rodziny

oprac. na chór              oprac. na organy 


 

 

Ks. Prałat Rudolf Pierskała biskupem pomocniczym diecezji opolskiej

 

 

  

Wręczenie dyplomów i Adwentowy Dzień Skupienia

30 listopada 2013 roku odbył się Adwentowy Dzień Skupienia Muzyków Kościelnych Diecezji Opolskiej, wręczenie dyplomów tegorocznym absolwentom Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej oraz indeksów słuchaczom II roku. 

 

więcej... 

Tadeusz Gałuszka przechodzi na emeryturę

W niedzielę 24 listopada w parafii pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich podczas Mszy św. o godz. 11.30 nastapiło pożegnanie Tadeusza Gałuszki – muzyka kościelnego, przez 50 lat związanego z parafią.

więcej...

 

Fot. Agnieszka Pospiszyl


 

III Ogólnopolski Konkurs Organowy

Magdalena Frasek, uczennica V roku DIMK w klasie organów mgr Gabrieli Czurlok, zdobyła wyróżnienie na III Ogólnopolskim Konkursie Organowym Uczniów Diecezjalnych Studium Organistowskich, który odbył się w Tarnowie w ramach III Tarnowskich Dni Cecyliańskich w dniu 21 listopada 2013 roku. Gratulujemy udanego występu!
Więcej informacji na stronie Wydziału Muzyki Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.


 

Z okazji wspomnienia św. Cecylii...

 

Dekanalne Spotkania Muzyków Kościelnych

 

W naszej diecezji, od niedawna, wprowadzona jest nowa inicjatywa Duszpasterstwa Muzyków Kościelnych - Dekanalne Spotkania. W środę 13 listopada odbyło się kolejne z nich, w którym uczestniczyli organiści i dyrygenci z dekanatu Nysa oraz Otmuchów.

więcej...


 

 

Kurs Muzyki Liturgicznej

 

16 listopada odbył się w naszej szkole kurs muzyki liturgicznej, który poprowadził prof. Władysław Szymański, dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Na początku Profesor w krótkim wykładzie teoretycznym przypomniał cechy dobrego akompaniamentu liturgicznego. Następnie uczniowie zasiedli do organów i wraz z Profesorem analizowali istniejące opracowania harmoniczne (Chorał K. Hoppego, "Wielbij duszo moja Pana" F. Rączkowskiego, Chorał Śląski). Na koniec Profesor zachęcił naszych uczniów do kontynuowania nauki na Akademii Muzycznej w Katowicach.

Mamy nadzieję, że to nie ostatnia wizyta profesora Szymańskiego w naszej szkole!

 


 
 

 

Dnia 11 września 2013 r. na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych odbyły się demokratyczne wybory. Na prezesa wybrany został dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej – ks. dr hab. Grzegorz Poźniak.

Serdecznie gratulujemy!

 


 

Koncert prof. S. Baiera i poświęcenie pamiątkowych tablic

 

W dniu 6 października prof. Stefan Baier z Ratyzbony wystąpił z koncertem organowym w Grobnikach. W kościele pw. św. Jana Chrzciciela miało miejsce uroczyste poświęcenie organów oraz wmurowanie i poświęcenie tablic upamiętniających wybitnych muzyków kościelnych pochodzących z Grobnik.

 Kliknij, aby przeczytać więcej na ten temat


 

 

Koncert prof. Elżbiety Charlińskiej

 

W dniu 22 września 2013 w Mechnicy odbył się współorganizowany przez DIMK koncert organowy prof. Elżbiety Charlińskiej z Lublina promujący płytę Qui habitat in adiutorio Altissimi Elżbieta Charlińska gra na organach Hundcka – Mechnica, kościół parafialny pw. św. Jakuba,(seria: Organy Śląska Opolskiego, vol. 10), Opole 2013.

 


 

Nowy serwis internetowy DIMK

Opole, 31 października 2013

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Mam wyjątkową przyjemność powitać Radę Pedagogiczną, wszystkich obecnych, byłych i przyszłych słuchaczy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, Czcigodnych Księży, wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków, wszystkich naszych gości z Polski i zagranicy w nowym serwisie internetowym Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej oraz zaprosić Szanownych Państwa na naszą witrynę na Facebooku...

Niniejszym listem pragnę także podziękować dotychczasowemu webmasterowi naszego ośrodka – p. Mirosławowi Lisowskiemu z Opola, który przez 12 lat pracował przy naszej stronie internetowej.

Dziękuję także tym osobom, które współtworzyły nowy serwis internetowy: p. Esterze Baksik, ks. Piotrowi Kierpalowi oraz p. Piotrowi Goryszowi.

Korzystajmy z tego narzędzia do promocji naszego opolskiego środowiska muzyki kościelnej! Osobą odpowiedzialną za aktualność strony Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej będzie p. Michał Blechinger.

Oczywiście wszystkie informacje zawsze będzie można wysyłać na adres elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Apeluję do wszystkich, aby rozpropagować naszą witrynę facebookową!

Dziękuję za życzliwość, z jaką spotyka się ze strony Szanownych Państwa Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej!

Serdecznie pozdrawiam!

ks. Grzegorz Poźniak

Dyrektor DIMK